Wat kost Bram?

GRATIS KENNISMAKING

Een eerste kennismakingsgesprek met een advocaat van BRAM advocaten is gratis en vrijblijvend. Telefonisch of tijdens een persoonlijk gesprek zullen wij vrij snel een inschatting kunnen maken of wij uw zaak in behandeling kunnen nemen. Tijdens dit oriënterende gesprek zullen wij u tegelijkertijd duidelijk informeren over het kostenaspect.

 info@bramadvocaten.nl
(085) 4890435

UURTARIEF

Komt het tot een opdracht tussen u en BRAM advocaten, dan zullen wij een uurtarief hanteren. Wij brengen geen kantoorkosten bij u in rekening. De hoogte van het uurtarief kan per zaak verschillen en is afhankelijk van de aard van de zaak en/of van uw financiële situatie. Wij maken daarover bij het aanvaarden van de opdracht altijd heldere afspraken met u.

De inschakeling van een advocaat in letselschade- en overlijdensschadezaken kost u in de meeste gevallen overigens helemaal niets. Als de aansprakelijkheid eenmaal vaststaat, dan komen de redelijke kosten van uw advocaat namelijk voor rekening van de aansprakelijke partij. In die gevallen vragen wij uw wederpartij, meestal vertegenwoordigd door een verzekeringsmaatschappij, onze declaraties rechtstreeks aan ons te voldoen.

VASTE PRIJSAFSPRAAK

In sommige gevallen kan er een vaste prijsafspraak worden gemaakt voor bepaalde werkzaamheden. Dit kan bijvoorbeeld bij een haalbaarheidsadvies in een medische aansprakelijkheidszaak, bij het voeren van een deelgeschilprocedure of bij een eenmalig advies over uw zaak.

Informeert u gerust (en gratis) naar de mogelijkheden.
info@bramadvocaten.nl
(085) 4890435

(KOSTELOZE) RECHTSBIJSTAND

De advocaten van BRAM werken op basis van door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand. Wij zullen voor u nagaan of u hiervoor in aanmerking komt. De Raad voor Rechtsbijstand onderzoekt aan de hand van uw (gezins)inkomen en vermogen of aan u een zogenoemde ‘toevoeging’ wordt verleend. Als u voor een toevoeging in aanmerking komt, dan betaalt de Raad een deel van de advocaatkosten. U betaalt dan slechts een eigen bijdrage. Sommige kosten worden niet door de Raad voor Rechtsbijstand vergoed. Dat zijn bijvoorbeeld kosten voor het inschakelen van deskundigen of griffierechten bij het voeren van een gerechtelijke procedure. Meer informatie over gefinancierde rechtsbijstand kunt u vinden op www.rvr.org.

Informeert u gerust (en gratis) naar de mogelijkheden.
info@bramadvocaten.nl
(085) 4890435

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING

Misschien heeft u een particuliere rechtsbijstandsverzekering afgesloten. Volgens de meeste polisvoorwaarden moet u zich dan in eerste instantie laten bijstaan door een medewerker van de rechtsbijstandsverzekeraar. Als in uw zaak aansprakelijkheid is erkend, dan kunt u zich echter ook meteen tot een gespecialiseerde letselschade advocaat wenden. De kosten van de advocaat kunnen dan rechtstreeks bij de aansprakelijke partij in rekening worden gebracht. Voor het geval het in uw zaak op een later moment toch onverhoopt tot een gerechtelijke procedure komt, zullen de advocaten van BRAM bij uw rechtsbijstandsverzekeraar een voorbehoud maken voor vergoeding van de proceskosten. Proceskosten worden namelijk niet altijd door de wederpartij gedekt, ook niet als de aansprakelijkheid is erkend.

Mocht u uw zaak liever eerst door uw rechtsbijstandsverzekeraar laten behandelen en er moet een gerechtelijke procedure worden gevoerd, dan heeft u op dat moment het recht om zelf uw gespecialiseerde letselschade advocaat te kiezen. We noemen dat ‘het recht van vrije advocaatkeuze’. De advocaatkosten moeten door de rechtsbijstandsverzekeraar worden vergoed. U hoeft dus niet met de door uw rechtsbijstandsverzekeraar aangewezen externe advocaat in zee te gaan. De advocaten van BRAM kunnen de overname van uw dossier voor u regelen.

Informeert u gerust (en gratis) naar de mogelijkheden.
info@bramadvocaten.nl
(085) 4890435

SECOND OPINION

Als u het niet eens bent met het oordeel, het beleid of de behandeling van uw zaak door uw rechtsbijstandsverzekeraar, dan bestaat de mogelijkheid om op kosten van uw rechtsbijstandsverzekeraar een ‘second opinion’ bij een advocaat te vragen. Een second opinion is een objectief advies over de haalbaarheid en de juiste aanpak van uw zaak. Die mogelijkheid staat in de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandsverzekering onder de paragraaf “Geschillenregeling”.

Voor een second opinion op grond van de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandsverzekering kunt u terecht bij BRAM advocaten.

Maar ook in het geval u niet tevreden bent over uw huidige belangenbehartiger of advocaat of twijfelt over het gekozen beleid, kunnen wij op verzoek een second opinion voor u uitbrengen of de behandeling van de zaak overnemen.

Informeert u gerust (en gratis) naar de mogelijkheden.
info@bramadvocaten.nl
(085) 4890435

×
Top